Završne obloge RENOLIT

 
ZAVRŠNE OBLOGE U BAZENIMA RENOLIT 

Kao završne obloge u bazenima najčešće se pojavljuje PVC bazenska folija, keramika namjenjena za bazene,boje za bazene i boje i premazi na bazi epoksida.
Kao najoptimalnije rješenje završne obloge u bazenima pokazala se bazenska PVC folija. Njena prednost je u brzini polaganja, služi i kao hidroizolacija, lako se održava, smanjuje upotrebu kemijskih dezinfekcijskih sredstava. Optimalna je za rekonstrukcije javnih i privatnih bazena. Moguće ju je postaviti na sve samonosive bazenske konstrukcije. Bitno je naglasiti da tvrtka Bazeni i Saune d.o.o. ima certificirane polagače folije od strane dva vodeća proizvođača folije njemačkog DLW-a i RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN

SERIJE PVC FOLIJA ZA BAZENE