Automatska dezinfekcija bazenske vode Bayrol

Automatska dezinfekcija bazenske vode Bayrol

BAYROL

Dezinfekcija bazena automatskim upravljanjem

  1. DEZINFEKCIJA VODE KLOROM KLOROM BROMOM ILI VODIKOVIM PEROKSIDOM – saznaj više.

     2. DEZINFEKCIJA BAZENSKE VODE ELEKTROLIZOM – saznaj više