Team Category: AURA KUPOLE

Kupola serija STRONGLINE

AURA KUPOLE

Kupola serija STRONGLINE

Model ST4G

Za bazene
Širina od 2.5 do 4.18m (unutrašnja mjera)
Dužina do 11.23m
Visina kupole 0.49 do 0.67cm (najmanji element)
Staklo polikarbonat VSG 5.4mm
Udari vjetra WK6 136km/h
Težina snijega SK3 do SK7 75 do 200 kg/m2
Vodilica samo na jednoj strani

Model ST4


Za bazene
Širina od 2.5 do 5.84m (unutrašnja mjera)
Dužina do 14.99m
Visina kupole 0.44 do 0.86cm (najmanji element)
Staklo polikarbonat PC UV 5mm
Udari vjetra WK6 136km/h
Težina snijega SK2 do SK7 50 do 200 kg/m2
Vodilica samo na jednoj strani

Model ST2


Za bazene
Širina od 4 do 8.77m (unutrašnja mjera)
Dužina do 14.99m
Visina kupole 2.5 do 2.93cm (najmanji element)
Staklo polikarbonat PC UV 5mm krov PC 8mm
Udari vjetra WK4 88km/h
Težina snijega SK1 do SK3 25 do 75 kg/m2
Vodilica na obje strane, do 6.5m širine – moguće samo na jednoj strani

Model ST5


Za bazene
Širina od 4 do 5.77m (unutrašnja mjera)
Dužina do 14.99m
Visina kupole 2.24 do 2.66cm (najmanji element)
Staklo polikarbonat PC UV 4 I 5mm
Udari vjetra WK4 88km/h
Težina snijega SK2 do SK4 50 do 100 kg/m2
Vodilica samo na obje strane. Moguća samo na jednoj (po narudžbi)

Kupola serija SOFTLINE

AURA KUPOLE

Kupola serija SOFTLINE

Model S1 PLUS


Za bazene
Širina od 3 do 4.55m (unutrašnja mjera)
Dužina do 11.72m
Visina kupole 0.4 do 0.57cm (najmanji element)
Staklo polikarbonat PC UV 5mm
Udari vjetra WK6 136km/h
Težina snjega SK2 do SK4 50 do 115 kg/m2
Vodilica samo na jednoj strani

Model S1


Za bazene
Širina od 3 do 5m (unutrašnja mjera)
Dužina do 13m
Visina kupole 0.53 do 0.71cm (najmanji element)
Staklo polikarbonat PC UV 5mm
Udari vjetra WK6 136km/h
Težina snijega SK1 do SK6 25 do 150 kg/m2
Vodilica samo na obje strane

Model S2

Za bazene
Širina od 3 do 5m (unutrašnj mjera)
Dužina do 13m
Visina kupole 0.69 do 0.84cm (najmanji element)
Staklo polikarbonat PC UV 4mm
Udari vjetra WK6 136km/h
Težina snijega SK3 do SK7 75 do 200 kg/m2
Vodilica samo na obje strane

Model S3


Za bazene
Širina od 3 do 5,5m (unutrašnja mjera)
Dužina do 13m
Visina kupole 1.04 do 1.72cm (najmanji element)
Staklo polikarbonat PC UV 4mm
Udari vjetra WK6 136km/h
Težina snjega SK7 200 kg/m2
Vodilica samo na obje strane

Model S4


Za bazene
Širina od 3 do 4.8m (unutrašnja mjera)
Dužina do 13m
Visina kupole 0.9 do 1.49cm (najmanji element) predsoblje 2.1m
Staklo polikarbonat PC UV 4mm
Udari vjetra WK3 do WK6 61 o 136km/h
Težina snijega SK7 200 kg/m2
Vodilica samo na obje strane

Model S5


Za bazene
Širina od 4 do 6m (unutrašnja mjera)
Dužina do 13m
Visina kupole 2,16 do 2,33cm (najmanji element)
Staklo polikarbonat PC UV 6mm krov, PC UV 4mm
Udari vjetra WK4 do WK5 88 do 116km/h
Težina snijega SK2 d0 SK6 50 do 150 kg/m2
Vodilica je samo na obje strane

Model S6


Za bazene
Širina od 3 do 5m (unutrašnja mjera)
Dužina do 13m
Visina kupole 1.93 do 2.36cm (najmanji element)
Staklo polikarbonat PC UV 4mm
Udari vjetra WK4 do WK5 116km/h
Težina snijega SK2 do SK5 50 do 125 kg/m2
Vodilica je na obje strane

Kupola serija EVOLUTION E2

AURA KUPOLE

Kupola serija EVOLUTION E2

Za bazene


– Širina od 3.055 do 5.055m (unutrašnja mjera)
– Dužina do 1-1.38m
– Visina kupole 0.17cm (najmanji element)
– Staklo ESG 3mm
– Udari vjetra WK6 136km/h
– Težina snijega SK3 do SK5 75 do 125 kg/m2
– Vodilica samo na jednoj strani